Bolt

För att attrahera nya förare till taxiverksamheten ville mobilitetsföretaget Bolt producera två rekryteringsfilmer. I varje film får man möta en förare och höra hens personliga berättelse om varför hen gillar att samarbeta med Bolt. De båda filmerna producerades snabbt och effektivt under en och samma dag och levererades sedan till kund i flera olika format anpassade för diverse plattformar.