Stora Enso

Stora Enso skulle starta upp ett nytt maskinlag i Värmland och ville locka nya medarbetare till skogsindustrin genom en rekryteringsfilm. Med rak och ärlig ton skulle filmen förmedla optimism och laganda, samtidigt som den skulle visa hur en maskinförares dag på jobbet kunde se ut. Målgruppen var potentiella medarbetare och syftet var att filmerna skulle generera 10–15 ansökningar. Genomslagskraften blev större än väntat – Stora Enso fick in 55 ansökningar.